Mona Kielland og Rita Ottervik

Tirsdag 6. juni ble nye Persaunet helse- og velferdssenter innviet. Senteret er Trondheims nyeste og største helse- og velferdssenter.

Enhetsleder Mona Kielland ønsket velkommen, og slo fast at alt ligger til rette for å levere gode omsorgstjenester til Trondheims befolkning. Kielland påpekte at de ansatte er en suksessfaktor. - Personalet er blide og engasjerte, og vi har et helt fantastisk lederteam, sa hun. - Sammen er vi dynamitt!

 

Barn fra Persaunet barnehagePersaunet barnehage bidro til åpningen med fin sang.

Nye Persaunet HVS har vært i drift en stund allerede. 16. januar stod helse- og velferdssenteret klart, og da ble det tatt imot 60 brukere fra Nidarvoll. Fra 3. april i år har Persaunet hatt fullt belegg med 96 brukere på sykehjemmet, og 50 omsorgsboliger i bruk.

Ordfører Rita Ottervik foretok den formelle åpningen av senteret. Hun var opptatt av at omsorg er mye mer enn sårstell og mat. - Stadig flere av oss får mulighet til å bli eldre, og det er jo fantastisk. Men det krever også at omsorgstjenestene holder tritt, fastslo ordføreren. Hun hadde med seg en sjekk fra kommunen på 10 000 kr, som skal brukes til glede for ansatte og beboere på senteret.

 

Morten VoldenRådmann Morten Wolden.

 Rådmann Morten Wolden ville også gratulere med det han kalte for Persaunets nye storstue. - Jeg vil oppfordre dere til å fylle dette nye bygget med omsorg og faglig kompetanse, sa han.

Etter den offisielle åpningen ble det servert kaker og snitter, og det var mulighet for å få omvisning på det nye helse- og velfersdssenteret.

Persaunet helse- og velferdssenterPersaunet helse- og velferdssenter.

 

Nyheter og kunngjøringer