Sammenslåing av Klæbu og Trondheim vedtatt i Stortinget

Stortinget

8. juni 2017 vedtok Stortinget sammenslåing av blant andre Klæbu og Trondheim kommuner.

Vedtaket ble fattet under Stortingets behandling av endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Prosessen fram mot sammenslåingen av Klæbu og Trondheim er allerede godt i gang, men det er først nå det formelle vedtaket er på plass.   

Sammenslåingen er et resultat av kommunereformen. Departementet har foreslått at totalt 108 kommuner blir til 42 kommuner. Sammenslåingene av disse skal skje senest 1.1.2020.

Her kan du se Stortingsproposisjon 96 (2016-2017) som handler om endringer i kommunestrukturen.

Her kan du lese mer om prosessen fram mot sammenslåingen av Klæbu og Trondheim.

sammenslåing

Rådmann i Orkdal Ingvild Kvernmo, ordfører i Meldal Are Hilstad, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, rådmann i Klæbu Kjetil Mjøsund og ordfører i Klæbu Kirsti Tømmervold var til stede i Stortinget da kommunereformen ble vedtatt.
Foto: Kirsti Tømmervold 

Nyheter og kunngjøringer