Rester etter det som trolig stammer fra et tysk sykehus er avdekket under graving på tomta til nye Lade skole. Det er blant annet funnet fire små gassflasker, salve og andre medikamenter.

Funnet førte til at gravearbeidet på funnstedet ble stanset og gjenstandene sikret. Både Forsvaret og et privat firma med kompetanse på krigsetterlatenskaper er kontaktet.
- Forsvaret har opplyst at det som er funnet ikke er eksplosiver. Vi jobber med å finne ut hva innholdet er og om det kan ha andre helse- og eller miljøskadelige effekter sier miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune.

Etter at innholdet er identifisert vil søket fullføres og gjenstander fjernes. Arbeidet på selve skolebygningen fortsetter, ettersom funnstedet befinner seg i en viss avstand til bygget.
Nyheter og kunngjøringer