Fra og med 1. juli blir AC Møller skole en del av Trondheim kommune. Kommunen overtar det tegnspråklige skoletilbudet fra staten. Varaordfører Hilde Opoku ønsket elever, ansatte og foreldre velkommen til Trondheimsskolen under en markering på skolen fredag.

Hilde Opoku og tegnspråktolkHilde Opoku og tegnspråktolk

A.C. Møller skole gir tilbud til barn og unge med hørselshemming. Skolen har siden høsten 2014 vært den eneste statlige grunnskolen for hørselshemmede og har hele landet som inntaksområde. Den tradisjonsrike skolen har nå rundt 30 elever og 17,5 årsverk.  

Skolen skal fortsatt være et tilbud for hele landet. Kommunen ønsker å sikre et sterkt fagmiljø, og skolen blir derfor et ressurssenter for hørsel og tegnspråk, organisert som en del av Saupstad skole. Inntil videre blir elever og ansatte værende i Statpeds lokaler, men når den den nye store skolen på Saupstad/Kolstad står ferdig i 2021, blir ressurssentret en del av tilbudet der.

Det er også planer om å få tegnspråk inn som valgfag ved noen av ungdomsskolene i Trondheim etterhvert.

Utdeling av blomster til elever ved AC Møller skole

Direktør i Statped, Tone Mørk delte ut blomster til alle elevene

Elevene ved AC Møller viser tegnspråkpoesi

Elevene ved AC Møller viste tegnspråkpoesi

Elever fra Saupstad skole sang

 Elever fra Saupstad skole sang

 

Nyheter og kunngjøringer