Oversikt over manntallsførte i Trondheim kommune til stortingsvalget 2017 er lagt ut i Rådhuset, Munkegata 1. 
Hovedregelen er at du er manntallsført i den kommunen der du ifølge folkeregisteret er oppført som bosatt per 30. juni i valgåret. På valgdagen må du stemme i den kommunen der du er manntallsført. Ved forhåndsstemming er det ingen slik begrensning.

Nyheter og kunngjøringer