Midlertidig stenging av drikkevannsforsyning fra Benna

Trondheim kommune har midlertidig stengt forsyningen fra drikkevannskilden Benna, etter funn av hoppekreps i vannledningsnettet. Benna forsyner normalt halve Trondheim med drikkevann, i tillegg til Melhus. Disse områdene får nå sin vannforsyning fra Jonsvatnet, som ikke har forekomst av hoppekreps.

Innbyggere behøver ikke å ta spesielle forholdsregler. Misfarge og lukt kan forekomme, men ifølge Mattilsynet er vannet som kom fra Benna fortsatt trygt å drikke. Det utgjør ingen helserisiko. I løpet av kort tid vil dessuten vannet i ledningsnettet være erstattet med vann fra Jonsvatnet.

Storforbrukere av vann kan den siste perioden ha opplevd problemer med at filtre har blitt misfarget og gått tette. Har man installert egne vannfiltre, kan det være lurt å sjekke disse.

Trondheim bydrift er nå i full gang med å tappe ned høydebasseng og spyle ledningsnettet. Denne aktiviteten vil avstedkomme noe susing fra vann som renner i avløpskummer rundt om i byen. Trondheim bydrift har løpende overvåking av vannkvaliteten i Benna, og ytterligere tiltak for å bedre vannkvaliteten vil bli vurdert. Det er ennå for tidlig å si noe om når Benna kan koples på igjen som drikkevannskilde. Hoppekreps forekommer naturlig i ferskvann, og det er også vanlig med oppblomstring på denne tiden av året (juli/august). I dette tilfellet var Trondheim kommune godt rustet til å møte utfordringen, i og med at vi har to fullverdige drikkevannskilder å kunne bytte mellom.

Områder i Trondheim som har fått drikkevann fra Benna: Moholt, Åsvang, Risvollan, Sjetnmarka, Tiller, Heimdal, Saupstad, Flatåsen, Byåsen og Byneset.

Nettsider med informasjon om Benna:

Benna drikkevannskilde

Benna vannbehandlingsanlegg

Nyheter og kunngjøringer