Trondheim kommunes kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (bildet) skal være med i et nasjonalt ekspertutvalg som skal se på kjønnsforskjeller i norske skoleprestasjoner. Med seg i utvalget har hun også barne- og ungdomsarbeider Mats Monsen fra Hallset bo- og aktivitetstilbud.

Camilla Trud NereidGutter er overrepresentert i flere negative statistikker i norsk skole. Nå ønsker regjeringen å undersøke hvorfor det er slik og hva som eventuelt må gjøres for å snu denne utviklingen.

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner ble oppnevnt ved kongelig resolusjon fredag 25. august. Utvalget har 11 medlemmer og ledes av Camilla Stoltenberg, som til daglig er direktør ved Folkehelseinstituttet. Innstillingen fra utvalget skal avgis i form av en NOU (Norges offentlige utredninger).

Camilla Trud Nereid, som er kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim, mener det nå er på tide å ”gutse” gutta:

- Vi har over mange år nå snakket om gutter som skoletapere, akademiske tapere og inntektstapere, men som historiker og med erfaring fra en annen kultur, vet jeg at de også kan være skolelys, akademiske lysfontener og inntektsvinnere, sier Nereid.

Hun spør seg om vi har snakket ned guttene og om de bare lever opp til våre forventninger.

- Hva betyr det at menn utgjør en forsvinnende liten minoritet blant barnehagens og barneskolens ansatte? Har normalitetsbegrepet vårt blitt så snevert at tradisjonell gutteadferd utløser behov for spesialpedagogikk?

Nereid er beæret over å få være med i et slikt utvalg som ledes av Camilla Stoltenberg.

- Det at Camilla Stoltenberg skal lede utvalget er egentlig grunn god nok for at jeg har lyst til å delta. Hvis det er noen jeg virkelig beundrer, så er det henne. Når den første fasen av Camilla møter Camilla og blir “starstruck” har lagt seg, gleder jeg meg til å dykke dypere inn i problematikken, framholder Nereid.

Her finner du vedtakene fra dagens statsråd.

Nyheter og kunngjøringer