Petter Uteligger

Dagsverket på Stavne i Trondheim åpnet dørene for første gang i august 2007. Fredag 1. september ble 10-årsjubileumet markert.

Loddtrekning

Tavern på Royal Garden var fylt til siste sitteplass da Dagsverket feiret seg selv. - Det er veldig mye folk her, kunne avdelingsleder Øyvind Kihl slå fast. - Da må vi kanskje ta loddtrekning, la han til, og fikk både latter og applaus. For de som kjenner Dagsverkets virksomhet er loddtrekning et spesielt fenomen. Det er plass til 18 arbeidstakere hver dag. Om det dukker opp flere, velges dagens deltakere ut ved loddtrekning.

Øyvind Kiil

-Vi jobber hardt og seriøst

Dagsverket er et lavterskeltilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer. Brukerne får tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for en dag av gangen, uten krav om henvisning eller referanser fra andre steder. Brukeren bestemmer selv hvor mange dager han eller hun vil jobbe. Selv om dette gjør at konstellasjonene kan skifte fra dag til dag, roste direktør Hrønn Thorisdottir det fine arbeidsmiljøet på Dagsverket. - Vi jobber hardt og seriøst, brukere og ansatte side om side. Våre engasjerte brukere bidrar til et helt unikt arbeidsmiljø, sa hun. - Dere som brukere er derfor hedersgjester her i dag!
Hrønn Thorisdottir

Petter Uteligger

Petter Nyquist var invitert som foredragsholder. Nyquist kalles også Petter Uteligger, og ble kjent etter at han laget TV-serien med samme navn. Han fortalte hvordan en reise til Las Vegas ble det første møtet med en gruppe som i stor grad ekskluderes fra samfunnet. Her oppstod ideen om en dokumentar der rusmisbrukere og hjemløse kan formidle sine historier. - Rusmisbrukere har som du og jeg behov for noen som ser dem og tror på dem, slo Petter Nyquist fast. - Sterke historier fortalt på riktig måte berører, og kan få oss til å endre atferd. Vi må bygge opp folk der de er, avluttet Nyquist.

 

 

Nyheter og kunngjøringer