Hvis du ønsker å reservere materiale som faller utenfor gruppene eiendomsinformasjon personlig dokumenter kan du bestille dem via skjemaet under.
Gå til bestillingsskjema

Du kan studere dokumentene i vår lesesal og få hjelp til kopiering. Du kan velge ønsket dag og tid i bestillingsskjemaet.  

Hvis du i stedet ønsker å få tilsendt digitaliserte kopier kan du kontakte oss på e-post:
trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.kommune.no

Trondheim byarkiv