Velkommen til minnesamling for veteraner og pårørende tirsdag 14. november kl.18.00.

Sted: Sjømenns minnekapell, Sjømannsveien 17, 7014 Trondheim

Program:

 • Velkommen og stillhet. 3 klokkeslag
 • Salme: Vår Gud han er så fast en borg
 • Andakt. Tekstord: Salme 121.
 • Salme: Alltid freidig
 • Bønn og Herrens bønn
 • Minnestund Lystenning (Alle kan komme frem og tenne lys, for
  noen de tenker på eller noe de bærer på )
 • Ett minutts stillhet der vi minnes våre falne stridskamerater
 • Fedrelandssalmen: Gud signe vårt dyre fedreland (v 1 og 6)
  (Alle reiser seg)
 •  Velsignelse 3 x 3 klokkeslag
 • Kongeønske

Etter minnesamlingen drar vi til Camp Nidaros til sosialt samvær med kaffe,
mat og prat.

Luftforsvarets musikkorps vil også delta.

Arrangør: United Veteran MC Midland

Invitasjonen i pdf

Nyheter og kunngjøringer