Mangfoldprisen overleveres fra rådmann Morten Wolden til Behzad Bakthtiari i Fagforbundet

Fagforbundet Buss- og sporveisarbeidernes forening i Trondheim fikk fredag kommunens mangfoldspris. Foreninga får prisen for sin innsats for å inkludere og integrere innvandrere i norsk arbeids- og foreningsliv.

Det var rådmann Morten Wolden som delte ut prisen på 25 000 kroner under Mangfolds- og integreringskonferansen i Trondheim. Ole Roger Berg og Behzad Bakhtiari tok i mot prisen på vegne av foreninga.

I priskomiteens begrunnelse heter det blant annet: Fagforbundet Buss- og sporveisarbeidernes forening har jobbet målrettet med å synliggjøre innvandrere som ressurs i rekruttering av ansatte i ulike bedrifter. Foreningen har også hatt stort fokus på å rekruttere innvandrere som medlemmer i sin forening og kan vise til medlemmer fra over 30 ulike etniske grupper. Prisvinneren har lagt vekt på mangfold som et positivt element på arbeidsplassen og har gjennomført holdningskampanjer mot mobbing og diskriminering.  
- Dette inspirerer til videre innsats, sa Ole Roger Berg på vegne av foreninga. Han sa også at fagbevegelsen er viktig i integreringsarbeidet. Foreninga jobber nå med å gjøre alle bussene i Trondheim til rasismefrie soner, fortalte Berg.

I tillegg til pengepremien består mangfoldsprisen av et flott kunstverk laga av kunstneren Karen Bit Vejle.

Tittelen på konferansen var “Hvordan går det nå, egentlig? - om fakta, myter og fake news.”

Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-avisa snakket om et komplekst mediebilde og  endrede medievaner og hva dette gjør med samfunnsdebatten. Det skapes “virkeligheter”, for eksempel om innvandring, blant annet fordi vi ikke lenger har det samme faktagrunnlaget.

Sjefredaktør i Trønderavisa John Arne Moen snakket om fake news.

Andrea Ramirez Stangeland fra Norsk Folkehjelp snakket om deres arbeid for å knuse myter. Et av tiltakene er Menneskebiblioteket https://www.folkehjelp.no/Vaart-arbeid/Flyktning-og-inkludering/Vaare-kurs-og-nettsider-for-inkludering/Menneskebiblioteket 

Dette er et interaktivt bibliotek der man kan “låne” mennesker i stedet for bøker.  Menneskebiblioteket er for dem som vil lære mer om mennesker du sjelden har kontakt med, men som vi ofte har mange meninger om.

Andrea Ramirez Stangeland fra Norsk Folkehjelp snakket om å knuse myter.

Fatema Al-Musawi representerer Stopp hatprat og snakket om hatefulle ytringer og hva vi kan gjøre for å møte disse ytringene. Et av tipsene var at vi kan hjelpe hverandre til å svare på nett. Men det aller viktigste er at vi faktisk anmelder hat-ytringer fordi dette er ulovlig.

Fatema Al-Musawi fra Stopp hatprat snakket om hatefulle ytringer

 

Nyheter og kunngjøringer