Trondheim kommune fraråder ferdsel på Kyvannet i vinter. Årsaken er at vannstanden senkes ca. én meter, noe som gjør isen utrygg. Når vannet tappes ned vil bevegelser i vannet gjøre at isen svekkes. Isen kan få sprekker og vil lettere knekke. Senking av vannstanden skjer i forbindelse med bygging av vannhopp. Fundamentering av anlegget vil bli utført i vinter, mens selve trekonstruksjonen blir montert til våren.

15 informasjonsplakater er hengt opp rundt Kyvannet og det er satt opp sperrebånd langs vannkanten på det mest utsatte stedet ved demningen. Skoler og barnehager i området er varslet, samtidig som det er informert via to av kommunes sider på Facebook.

Det er spesielt langs vannkanten isen vil være utrygg. Der det er brådypt kan isen bli hengende igjen med luftlommer under. Trondheim kommune ber folk respektere skilting som fraråder ferdsel på Kyvannet i vinter.

Her finner du en oversikt over alle baner som islegges i vinter:
http://kart.trondheim.kommune.no/skoytebaner/
usikker is på kyvannet - plakat
Oversikt over hvor plakatene med informasjon er plassert:
Plakater utrygg is på kyvannet

 

Nyheter og kunngjøringer