Dagtilbud for døve og døvblinde

Velkommen til tegnspråklig treffsted for døve, døvblinde og tunghørte.

Bilde av Dagtilbud Vaskeriet. Inngang og statue.

Mandag, onsdag og fredager er det åpent for alle fra kl 09.00 til 15.00.

Vi ligger i Bispegata 9B, bygg C – ved gamle Døveskolen ”Rødbygget”

Vi har også mulighet for skyss til og fra Dagtilbud ”Vaskeriet”, ta gjerne kontakt for mer opplysninger.

Kontakt oss:
E-post: byasenboa.DTVaskeriet@Trondheim.kommune.no
Mobil (SMS): +47 482 14 915

Følg oss gjerne på Instagram @Vaskeriet og Facebook, DagtilbudVaskeriet

helse Arbeid og aktivitet