Digital post til deg!

Trondheim kommune jobber aktivt med å digitalisere sine tjenester. Dette er et ledd i vår strategi om bedre service og raskere svar til våre innbyggere og et viktig ledd i prosessen for døgnåpen kommune.

Trondheim kommune sender ut posten digitalt.  Foreløpig skjer dette bare fra noen utvalgte enheter, men flere vil komme etter hvert.  For privatpersoner som har valgt digital postkasse på norge.no vil posten bli levert til denne postboksen.  For bedrifter og privatpersoner som ikke har valgt digital postkasse vil posten bli levert til Altinn.

Les om digital postkasse og hvordan du skaffer deg dette ved å følge linkene til høyre

Bedre service

Det er vår målsetting at digital utsending av post vil gi bedre service til innbyggere, næringsliv og andre virksomheter gjennom økt elektronisk samhandling.  Digitale forsendelser  gjør at mottakeren får svaret raskere og at dokumenter er tilgjengelig uavhengig av åpningstid.

Digipost / eBoks

I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Trondheim kommune nå post til din digitale postkasse. Les mer om sikker digital postkasse og hvordan du oppretter en slik fra Digipost eller e-Boks ved å klikk på linkene til høyre. 

Altinn som meldingsboks

Mange er allerede kjent med muligheten for å lese og levere selvangivelsen i Altinn. All post til virksomheter vil bli levert til meldingsboksen i Altinn. Det samme gjelder for privatpersoner som ikke har valgt egen digital postkasse.

Varsling om post

Når du registrerer deg med digital postkasse bør du legge inn mobilnummer og e-postadresse for varsling. Du vil da få elektronisk melding umiddelbart når vi sender deg post.

Du kan få brev i posten

For post levert til Altinn gjelder spesielle vilkår for levering. Hvis du leser posten i din meldingsboks i Altinn vil den ikke bli sendt på annen måte.

Hvis du derimot ikke har lest posten elektronisk i løpet av 2 dager, vil den brevet bli skrevet ut og sendt deg via Posten.

Post som blir levert til Digipost / eBoks oppfattes som levert og vil ikke bli skrevet ut og sendt på annen måte 

Varslingstjeneste for firma/virksomheter i Altinn

For alle typer virksomheter er det viktig at det blir registrert en varslingstjeneste med mobilnummer eller e-postadresse for varsling når nye meldinger blir mottatt (se Firma - varslingstjeneste).

Tilgang til virksomhetens post i Altinn

Normalt er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn, mens posten håndteres av andre. For å gi tilgang til virksomhetens meldingsboks i Altinn er det nødvendig å gi spesiell tilgang til personer som har denne oppgaven  (se Tilgangsstyring).

Reservere meg mot digital post

Privatpersoner kan reservere seg mot å få posten digitalt.  Du vil da fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på www.norge.no/reservasjon

Kontaktinfo