Kontaktinfo
Telefon
99478310
Adresse
Østre Berg 17
Epost
eberg-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Eberg barnehager består av: Teglverket barnehage, Vesletun barnehage og Lidarende barnehage.

Sommeren 2017 og 2018 er barnehagene stengt uke 28 og 29.

Planleggingsdager i året 2017 er: 27.januar, 16.juni, 18. august, 12. og 13. oktober.

Planleggingsdager våren 2018 er: 26. januar og 22. juni.

 

Barnehagene ligger på Moholt, Teglverket og  Eberg. 

Uteområdene til alle 3 barnehagene ligger tett ved fotballbaner, skøytebaner, sykkelbane.  Friarealet i Bekkvolldalen er populært å bruke til en lavvotur. Dette gir unger og ansatte utrolige muligheter til fysisk aktivitet både sommer og vinter.

Barnehagen har et spesiellt fokus på : sunt kosthold, språk, fysisk aktivitet og sosialt samspill. 
Små barn som vokser opp i et aksepterende miljø isamspill og leik med andre barn, utvikler seg til sterke, trygge, glade og selvstendige individer.

Eberg barnehagers visjon:

   LEKE - GLEDE - MESTRE

   Sammen skaper vi gode hverdager

   En god hverdag for oss bygger på:

   - Omsorg - Respekt for den enkelte - Foreldresamarbeid

Eberg barnehager