Formannskapet i Trondheim har oppnevnt representanter fra formannskapet og kommunens administrasjon for perioden 2016 - 2017:

Det vil også oppnevnes nye jurymedlemmer for de nedenfor nevnte organisasjonene for samme periode. Listen over jurymedlemmer oppdateres når dette er gjort.

Navn

Funksjon

Personlig vararepresentant

Ola Lund Renolen,
varaordfører, (MDG)

Juryleder

Berit Tiller (H)

Marianne Langedal,
Trondheim kommune

Jurymedlem

Trine Lill Johansen
Trondheim kommune

Magne Vågsland
Naturvernforbundet

Jurymedlem

--
Naturvernforbundet

Svein Olav Munkeby
Næringsforeningen

Jurymedlem

Christian Haugen
Næringsforeningen

Vojislav Novakovic
NTNU

Jurymedlem

Hans Martin Mathisen
NTNU

Frode O Gjerstad
ENOVA

Jurymedlem

--
ENOVA

5miljo Klima og energi