Hjem Enhet for ergoterapitjeneste

Enhet for ergoterapitjeneste

Kontakt Enhet for ergoterapitjeneste

Se kart

Gradvis gjenåpning av ergoterapi og rehabilitering fra og med 16.04.20

Vi har høyt fokus på smittevern samtidig som vi gradvis gjenåpner tjenester, også oppdrag i hjemmene, barnehager og skoler.

Helsehjelp som ivaretar primære funksjoner og daglige gjøremål som varsle om hjelp/kommunisere, ivareta personlig hygiene/wc, spise, drikke, forflytte seg innendørs, råd og veiledning om mestring av hverdagen prioriteres.

Dette inkluderer trening av funksjon, trene på å utføre daglige aktiviteter, hjelpemiddelformidling og reparasjon av nødvendige hjelpemidler.

Aktivitetstilbudene er for tiden stengt. 

Enhetens tjenester og kontaktinformasjon

trykk på lenkene under

Ergoterapi   

Hjelpemiddelteknikere

Infosenteret for seniorer

Livsglede for hjemmeboende eldre

Rehabiliteringsteamene

Ressurssenter for demens

Åpne aktivitetstilbud for seniorer/Aktivitetskoordinatorer

Persaunet aktivitetssenter 

Tjenestekvalitet 

Arbeidsform og åpningstid

Våre medarbeidere gir tjenester hjemme hos deg eller der du oppholder deg på dagtid, mandag - fredag. Du og dine pårørende kan også møte oss i våre lokaler.

Vår åpningstid er 08.00-15.30, men spesielle avtaler kan også gjøres utover dette tidsrommet.

Tjenestene våre er gratis med unntak av enkelte kurstilbud.

Serviceerklæring

Mål med tjenestene våre er å 

 • fremme helse og muligheter til å mestre hverdagen ut fra dine forutsetninger og ønsker.
 • sikre god samhandling og kvalitet på tjenestetilbudet ditt. 

Hvem får tjenesten?

 • Barn og ungdom, voksne og eldre som står i fare for eller som har helseutfordringer, sykdom eller skade som påvirker mestring av dagliglivet.
 • Vi gir informasjon og veiledning til pårørende og andre tjenester. 

Vi tilbyr

 • individuell oppfølging 
 • kurs, gruppetilbud, informasjon og veiledning.

Se nærmere beskrivelse under hver av våre tjenester.

Hva kan du forvente av oss?

 • At du blir møtt med respekt, blir hørt og at du medvirker i utforming av eget tjenestetilbud.
 • At vi er tilgjengelige og yter likeverdige tjenester med høy faglig kvalitet.
 • At du får informasjon om når du får tjenesten og din rett til å klage.

Hva forventer vi av deg?

 • At du medvirker ut fra egne forutsetninger i utforming av tjenestetilbudet.
 • At du gir oss tilbakemelding om din opplevelse av tjenestetilbudet.

Gratis tjenester

Alle våre tjenester er gratis med unntak av enkelte kurs og gruppetilbud som har en avgift for å dekke materiell og enkel servering.

Ris og ros 

Gi tilbakemelding direkte til vår medarbeider eller kontakt enhetsleder.

Brukermedvirkning 

Hver enkelt bruker av våre tjenester har rett og skal mulighet til å medvirke i utformingen av sitt eget tjenestetilbud. 

Våre medarbeidere skal legge til rette for at den enkeltes ønsker og behov blir ivaretatt innenfor rammene av Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Når enheten skal evaluere sine tjenester/tiltak eller utvikle nye, bruker vi ulike måter for å sikre medvirkning og involvering av de som benytter/skal benytte tjenesten. 

For eksempel invitere representanter fra aktuelle brukerorganisasjoner til arbeidsmøter om å få mer innsikt i behov som ikke dekkes, hvordan tjenestene oppleves, forbedringspunkter mm. 

Innbyggerinvolvering, vi inviterer en gruppe innbyggere i et område til idedugnad - "hvilke sosiale møteplasser og aktiviteter ønsker vi i vårt nærområde" kan være et tema.

Brukerundersøkelser - sende ut spørreskjema til et utvalg brukere av tjenesten, med påfølgende invitasjon til dialogmøte med et mindre utvalg for å få utdypet svarene.  

Klagemulighet

Du kan klage på at du har fått feil type tjeneste. Slik klage rettes til helse- og velferdskontoret eller barne- og familietjenesten forvaltning i din bydel.  

Din bydel

Om du er misfornøyd og ønsker å klage på måten enheten eller den enkelte ansatte opptrer eller utfører tjenesten på, rettes klagen til enhetsleder eller til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Den enkelte tjenesteutøver vil kunne gi råd om dette eller ta direkte kontakt med enhetsleder:

Tove Sivertsen, telefon 952 63 143.

Du kan også ta kontakt med ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for ergoterapitjeneste, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetens administrasjon, telefon: 908 07 352.

Sist oppdatert: 04.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006