Feieavgiften som finansierer lovbestemt feiing ble tidligere innkrevd med avgift for feiing av selve pipeløpet. I henhold til forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det krav om at det i tillegg til feiing også skal utføres innvendig tilsyn av piper og ildsteder, samt informasjon om riktig fyring. Dette medfører at avgiftssatsene nå beregnes ut fra boenhet (leilighet/enebolig) som har ildsted tilknyttet pipeløp.

Lovbestemt tilsyn gjelder også for gassanlegg. 

Tilsyn av skorstein (pipe) og ildsted og feiing av skorstein (pipe) skal foretas etter behov. Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde m.m. 

Betalingssatser f.o.m 01.01.2017 (inkl. moms)

Type avgift

Sats

Ordinært   feiegebyr*

kr 329,-

 

*Avgiften beregnes med kr. 329,- pr. pipeløp med tilknyttet ildsted i hver boenhet.

Det er via Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) lagt til rette for at kunder kan bestille ekstraordinær feiing og tilsyn direkte.

Brannlovens Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016. 

Spørsmål om avgiften rettes til:
TBRT, feieavdelingen, Tempevegen 23, telefon 416 67 000, e-post: feier@tbrt.no.

Priser, avgifter og gebyr