Hovedbiblioteket (sentrum) | Byåsen bibliotek | Heimdal bibliotek | Moholt bibliotek | Kulturtribunen RanheimRisvollan bibliotek | Saupstad bibliotek.

Se under hvert bibliotek for åpningstider.

Meråpent

Merk at avdelingene på Heimdal, Moholt og Ranheim er såkalt meråpne bibliotek, hvor du kan få tilgang ut over betjent åpningstid, dvs. fra 7-23 alle dager i året. Les mer om meråpent bibliotek


Biblioteket holder stengt på helligdager til jul og påske, på Kristi Himmelfartsdag og pinse, samt på nasjonale fridager 1.mai og 17. mai.  Åpningstidene kan også bli justert i høytider, før fridager og i ferier.