Formannskapet

Det er møte i formannskapet hver uke, fortrinnsvis på tirsdager kl 09.00 i formannskapssalen på Rådhuset. 
Dato og tidspunkter. 

Saksdokumenter

  • Møtedokumenter til formannskapets møte 04.04.17 er publisert på innsyn.
  • Forslagshefte 03.05.2017
  • Møtedokumentene til formannskapets ekstramøte 31. mars er publisert på innsyn
  • Forslagshefte til 31. mars 2017

Valgstyremøte

  • Alle dokumenter fra valgstyrets møter finnes nå på innsyn

Felles formannskapsmøte Klæbu - Trondheim

Formannskapets onsdagsmøter

Formannskapet har avsatt tid onsdag formiddager til uformelle møter med organisasjoner og andre som ønsker å møte formannskapet. Det fattes ikke besluttninger i disse møtene. De fleste av disse møtene holdes i rådhuset kl 0900-1100.
Onsdag 29. mars er det ikke ordinært onsdagsmøte.:

 

 
Forfall - retningslinjer for forfall til politiske møter
Habilitet - sjekkliste/veileder

 

ikon Formannskapet