Forskning, utvikling og innovasjon

Kommunens strategi for forskning, utvikling og innovasjon

Bystyret behandlet og vedtok i august 2014 Trondheim kommunes første strategi for forskning, utvikling og innovasjon: "Universitets- og høgskolekommunen Trondheim".

Samarbeid med eksterne FoU-miljøer er en forutsetning for å lykkes med strategien. Mange av de henvendelsene kommunen mottar krever forberedelse både fra kommunen og fremtidige samarbeidspartnere. For at prosessen skal gå så smidig som mulig har vi  formulert noen generelle føringer som gjelder ved innsamling og bruk av data.

Melding av prosjektideer til Trondheim kommune

Trondheim kommune er en stor organisasjon, og det kan være krevende å vite hvordan du henvender deg til oss med en god prosjektide. For å hjelpe deg på veien kan du nå melde inn prosjektønsker på ett sted, og vi sørger for at henvendelsen havner hos en relevant person i vår organisasjon.

Skjema for innmelding av prosjektide (Student / PhD-kandidat) 

Skjema for innmelding av prosjektide (FoU-institusjon / bedrift) 

Du kan melde ønsker om alt fra bruk av kommunen som arena for datainnsamling, til prosjekter som forutsetter et mer forpliktende samarbeid der kommunen deltar med egne ressurser og påvirker hva som blir de sentrale problemstillingene.

Kommunens FoU-koordinator

Dersom du har spørsmål knyttet til denne siden eller Trondheim kommunes strategi for forskning, utvikling og innovasjon kan du ta kontakt med Kristian Mjøen i Rådmannens fagstab.

Organisasjonen