Kulturenheten driver kulturhus/kulturarenaer for ungdom i alle bydeler.
Vi legger til rette for kulturutøvelse, formidling og opplevelse, og hjelper ungdom til å realisere egne ideer. Vi gir den enkelte ungdom mulighet til å oppleve mestring og kulturell vekst, og gir ungdom reell innflytelse.

Fritidsklubbenes manifest

Våre arenaer på Heimdal:

Boxåpner kultursenter for barn og unge

Enter kulturhus for barn og unge

Kattemkjellern kultur og aktivitetssenter

Trondheim tegnspråkklubb (Byomfattende tilbud)

Våre arenaer på Byåsen/Midtbyen:

Caos Kulturhus for barn og ungdom

Kultursenteret ISAK (Byomfattende tilbud)

Våre arenaer på Østbyen:

Chappa kulturhus for barn og unge

Marka fritidssenter

Trikkestallen skatepark (Byomfattende tilbud)

Våre arenaer på Lerkendal:

Lerkendal ung - Ristunet og Brakka

ikon kultur Kultur, kunst og fritid