Organisasjonslivet tilbyr mange arenaer for kontakt mellom innvandrere og nordmenn.  Organisasjoner, festivaler og andre arrangører trenger frivillige, og ønsker selvsagt også nye innbyggere velkommen til å delta. 

En rekke frivillige organisasjoner tilbyr egne aktiviteter og tiltak for å inkludere flyktninger. Her er noen muligheter:

Frivilligsentraler
Vi har laget en samleside, der du blant annet finner informasjon om byens 11 frivilligsentraler. Meld deg gjerne som frivillig ved din lokale sentral for å gjøre en innsats for flyktninger eller andre innbyggere.

Røde Kors
Flyktningguide, norsktrening og Kafé Sammensurium er noen av aktivitetene i regi av Trondheim Røde Kors. For mer informasjon kan du kontakte Trondheim Røde Kors på telefon 73 94 93 00.

Redd Barna trenger folk som har litt tid til overs og som har lyst til å jobbe frivillig. Les om hvordan du kan engasjere deg i Redd Barna.

Kirkens Bymisjon trenger frivillige som kan være en støtte for familier – også flyktningfamilier - i hjemmet. Ta kontakt med Home-Start Familiekontakten om du ønsker mer informasjon om dette tilbudet. Blant andre aktiviteter er Trofast åpen barnehage, en møteplass for familier på ettermiddag.

Trondheim har mange åpne barnehager. De fleste av disse drives av private barnehager eller organisasjoner. 

Kristent interkulturelt arbeid, KIA har en rekke aktiviteter der innvandrere kan delta.

 

Hvis du savner informasjon om din organisasjons arbeid for flyktninger, så send oss en e-post: flyktning@trondheim.kommune.no 

 

Flyktninger og asylsøkere i Trondheim