Gartnerhaugen er et barnevernstiltak for ungdom i alderen 14-23 år. Vårt fokus er å bidra med støtte, omsorg og kunnskap slik at ønsket utvikling skjer. Målet er at ungdommene skal leve et godt ungdomsliv og på sikt blir aktive og likeverdige deltakere i samfunnet. 

 

Gartnerhaugveien 4

Gartnerhaugen tilbyr:

Gartnerhaugen Hjemme – for deg mellom 14 og 20 år som bor hjemme hos en eller begge foresatte.

Gartnerhaugen Inne – for deg mellom 16 og 20 år som av ulike grunner ikke kan bo alene eller sammen med sine foreldre.

Gartnerhaugen Ute – for deg mellom 16 og 23 år som skal flytte i egen bolig.

Husvert - egen hybel, med omsorgsfulle voksne i samme hus.

Nettverksmøter - for dere som trenger hjelp til å samle viktige mennesker i privat og offentlig nettverk, slik at man sammen kan finne ut av en vanskelig sitasjon.

Andre kommuner - Gartnerhaugen kan også tilby sine tjenester til andre kommuner. 

Gartnerhaugen