Trondheim kommune har egen grafisk profil som skal sørge for gjenkjenning i alle sammenhenger. Den skal brukes for trykksaker og annet materiell i regi av Trondheim kommune.

Håndboka viser korrekt bruk av signaturen (Trondheim kommunes byvåpen og navnet Trondheim kommune).

Skrifttyper og farger blir presentert. Trondheimsnettet er et grafisk element som ofte benyttes ved bruk av den grafiske profilen. Håndboka gir eksempler på hvordan dette elementet kan brukes i sin helhet eller som enkeltstående elementer.

Kommunens grafiske profilhåndbok tar også for seg format og maler, forretningspapirer, visittkort, kombinasjonsemblemer og maler til Power Point-presentasjoner.


For spørsmål, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten.

Organisasjonen