GranåsenGranåsen er Trondheims hovedarena for all vinteridrett knyttet til hopp, langrenn og kombinert. Her arrangeres årlig World Cup. Granåsen har også skiskytingsanlegg og rulleskiløype. I tillegg brukes anlegget som startpunkt for turer i de mange skiløypene i området.

Se oversikt over oppkjørte løyper i området.

Granåsen brukes også om sommeren til tur, rekreasjon og er inngangsport til marka.

Her finner du relevant informasjon om marka og turtilbudet.

Anleggene i Granåsen ble bygd i forbindelse med VM på ski i 1997. Nå står anlegget foran en større oppgradering. Les mer på utbyggingsprosjektets egen nettside.

Hoppanlegget brukes både vinter og sommer til internasjonale, nasjonale og lokale konkurranser, trening, hoppskole og oppvisningshopping.

Langrennsanlegget brukes til internasjonale, nasjonale og lokale konkurranser, samt trening om vinteren og til fotballtrening om sommeren. Skidager for skoler og barnehager er populært i Granåsen.

Fasiliteter

Olympiatoppen Midt-Norge har tilhold i Granåsen.

Sommeren 2016 ble det for første gang arrangert konsert i Granåsen arena.

ikon kultur Idrett