Helseerklæring

Før et barn begynner i barnehagen, skal det legges fram erklæring om barnets helse.

Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Jfr. barnehageloven § 23.

Skjema for helseerklæring  skal leveres i den barnehagen der barnet får plass.
Private barnehager kan ha egne skjema

Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Jfr. pasientrettighetsloven § 6.1

Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg. Jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Finn din helsestasjon

 

1barnogskole Barnehage