Øya helsehusHelsehusene skal gi et godt korttidsopphold til deg som kan ha nytte av det. Helsehusene tilbyr:

  • behandling 
  • medisinsk observasjon
  • rehabilitering 
  • avlastning/vedlikeholdstrening

I tillegg har noen av helsehusene tilbud om:

  • dagrehabilitering
  • lindrende behandling
  • intermediær avdeling (en avdeling for pasienter som er "for friske" til å ligge på sykehuset og "for syke" til å kunne ha nytte av annet kommunalt tilbud)
  • bufferplasser eller trygghetsplasser 

helse Rehabilitering og sykehjem