Velkommen til den nordiske ungdomskonferansen "Ungdommens hjerte og smerte" i Trondheim 2. – 4. februar 2017!

På ungdomskonferansen inviteres ungdommer fra ungdomsråd og andre ungdomsdemokratiske utvalg i Reykjavik, Gøteborg, Malmø, København, Århus, Ålborg, Helsingfors, Bergen, Oslo, Trondheim, og fra Sametingets ungdomspolitiske utvalg, for å utveksle erfaringer om hvordan det er å være ung i Norden i dag.

Praktisk: Sted, påmelding og deltakeravgift

"Ungdommens hjerte og smerte" arrangeres på Kultursenteret ISAK i sentrum av Trondheim.

Se kart: Kultursenteret ISAK, Prinsens gate 44

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er på 500 NOK per deltaker, og dekker konferanseavgift, opphold og mat.

Påmelding

Det er ikke åpent for individuell påmelding. En voksen kontaktperson melder på alle deltakere fra sin by.

Kontakt prosjektleder Jon Arne Grendal om du har spørsmål.

Tema: "Hjertelig velkommen eller smertelig velkommen?"

Tittel på konferansen er "Hjertelig velkommen eller smertelig velkommen?"

Hvordan kan ungdom, som deltar i formelle ungdomsdemokratiske organ i de nordiske storbyene, bidra til best mulig integrering av flyktningene som kommer de neste årene?

Målet med ungdomskonferansen er

  • Å møtes for å utveksle erfaringer og lære av hverandre hvordan det er å være engasjert i aktivt medborgerskap og ungdomsarbeid i de ulike nordiske storbyene. Etablere et nettverk som kan leve videre etter konferansen.
  • Å utveksle erfaringer om hvordan tilstrømmingen av flyktninger håndteres i de ulike byene. Diskutere muligheter og løsninger – hvordan kan deltakerne gjennom sin posisjon i ulike fora bidra til å påvirke dette arbeidet?
  • Gi innspill til konferansen Storbyens hjerte og smerte som arrangeres i Trondheim i oktober 2017.

"Storbyens hjerte og smerte" - konferanse i oktober 2017

"Ungdommens hjerte og smerte" blir en pilotkonferanse, som samler ungdommer fra de nordiske storbyene som deltar i nettverket Storbyens hjerte og smerte.

Gjennom ungdomskonferansen "Ungdommens hjerte og smerte" skal ungdommene komme med innspill til voksenkonferansen "Storbyens hjerte og smerte", som arrangeres i Trondheim 4. - 6. oktober 2017. 

Program og workshops

Program for ungdomskonferansen

Se program for konferansen

Det vil være et eget program for voksne deltakere.

Workshops - deltakerne velger en workshop hver:

1. Skrive kronikk/lage reportasje
Ledes av Jo Skårderud, journalist i avisa Klassekampen og Kari Kristensen, som har jobbet som journalist i blant annet Natt og Dag og Adresseavisen.  

I en tid hvor Donald Trump kan bli president ved å spille på hat og fordommer er behovet for at ungdommens stemme blir hørt større enn på lenge.
De teknologiske endringene har skapt nye plattformer hvor engasjerte ungdommer kan få frem sitt budskap, samtidig blir konkurransen om oppmerksomheten større og det kan være vanskelig å trenge gjennom støyen.

I denne workshopen lærer du hvordan skrive kronikker og leserinnlegg og vi ser på hvordan best få frem budskapet sitt i sosiale medier. Siden det  ofte er små ting som skiller om en sak havner på trykk eller blir ignorert skal vi jobbe med hvordan fange oppmerksomheten til travle journalister.

English: Write a chronicle
In an era of hatred, prejudice and false news, the need for the youth voice to be heard is more important than ever. The technological changes have created new platforms where active young people can bring out their message, while the competition for attention is bigger and it can be difficult to penetrate the noise.

In this workshop you will learn different writing techniques, and the best way to carry forward a message in social media and get the attention of busy journalists.

 2. Lage film
Ledes av Finn Walther, filmviter, regissør og videojournalist  og Jon Vatne, filmregissør, -fotograf og -klipper med dokumentarfilmer og musikkvideoer.

Gjennom tre dager vil ungdommene lage sine egne dokumentarfilmer. De vil realisere sine egne filmideer med profesjonelt utstyr. Veilederne jobber selv i filmbransjen og har lang erfaring med å holde filmkurs. Fra idé til til ferdig film vil deltakerne i løpet av tre intense dager motiveres og inspireres til å lage sine helt egne filmer, som til slutt vises på høytidelig premierevis.

Workshopen er i samarbeid med Midt-Norsk Filmsenter.

English: Film-workshop
During the conference you can join the documentary film workshop. If you have a documentary-idea, these two guys can help you realize it with professional film equipment. The workshop holders work in the film industry themselves and have a long experience in holding courses and workshops. During the three days you can realize your own film idea and at the end you will be able the show the result at a film event with world premiers. The workshop holders will help you and motivate you from idea to finished product. 

3. En by for alle?
Ledes av arkitektstudenter fra NTNU

Hvordan kan man bruke arkitektur for å gjøre byen bedre for ungdom? Sammen vil vi gå rundt i Trondheim, og undersøke hvordan ulike byrom fungerer for ungdom. Deretter samarbeider vi om å gjennomføre en fysisk workshop i byen, der vi bygger noe sammen for å få frem et felles budskap. 

English: A city for all?
How can we use architecture to improve the city for youth? Together we will roam the streets of Trondheim, and discover how different urban spaces affect youth. Then, we will conduct a workshop in the city, where we build something together to promote a message.

4. Teater/rollespill /retorikk
Ledes av Frida Oline Winther Evensen og Martine Røys Nesbakk.

Har du tenkt på hvorfor du lytter til den ene personen fremfor en annen? Hva er det som gjør at noen får flest stemmer? Hvorfor føles noen meninger sannere enn andre?

I denne workshopen skal du lære om hvordan du kan få andre til å lytte til deg ved å finne din stemme og få tro på det du sier. Gjennom improvisasjon og dramaøvelser skal du bli tryggere på deg selv som taler. Vi skal leke oss med ulike måter å gå på, stå på og snakke på og hvordan det påvirker måten vi fremstår på for andre. Du trenger ikke ha erfaring med drama eller teater for å delta i workshopen. Velkommen skal du være!

English: Theatre / RPG / rhetoric
Have you ever wondered why you listen to one person instead of another? Why someone gets more votes? Why some opinions feel more true than others?

In this workshop you will learn how to get others to listen to you, find your voice and believe in what you are saying. Through improvisation and drama exercises our goal is that you will become a more confident speaker. We will explore different ways to walk, stand and talk, and how this effects the way we are concived. You don't need any experience with drama or theatre to participate in this workshop, we welcome everyone.

5. Kunstworkshop: Et nytt perspektiv
Ledes av Øyvind Kvarme

Kan kunst være samfunnsendrende? Hvordan kan kunst hjelpe oss å skifte perspektiv? I denne workshopen undersøker vi hvordan kunst kan få oss til å se annerledes på ting vi omgir oss med. Sammen lager vi en installasjon av brukte gjenstander som vil endre seg etter hvor du ser den fra. Bli med å lage et kunstverk som vil gi deg et nytt perspektiv!

English: Artworkshop, a new perspective
Can art have an impact on society? How can art help us to change perspective? In this workshop we explore how art can make us look differently at the things we surround ourselves with. Together we create an installation of used items that will change according to the viewers position. Join to make a work of art that will give you a new perspective!

Påmelding til workshops

Kontakt

Ungdomskonferansen arrangeres av Ungdommens bystyre Trondheim og Trondheim kommune v/Kulturenheten.

Prosjektleder Jon Arne Grendal, epost jon-arne.grendal@trondheim.kommune.no Telefon +47 412 42 994

Rådgiver Tonje Braa, epost tonje.braa@trondheim.kommune.no Telefon +47 917 60 161

ikon kultur Kultur, kunst og fritid