Lyst til å gjøre en forskjell?

Enslige mindreårige flyktninger har kommet til Norge uten foreldre. De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape seg et godt liv i Trondheim. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. De får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.


Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som blir bosatt hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i kommunen. Du har interesse, tid og engasjement for ungdommen. Som husvert vil du få både arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget i tillegg til ordinær husleie. Husverten må ha en hybel eller leilighet hvor ungdommen skal bo. Denne hybelen eller leiligheten må være godkjent for utleie etter kommunens regler. Det er kommunen som skriver husleiekontrakt med deg. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å være husvert eller ønsker mer informasjon:
BFT Omsorgsenheten, EM koordinering og oppfølging
Teamkoordinator Beate Bjørkås, telefon 911 12 451
Familieterapeut Andreas Breden, telefon 913 78 032

Infomøte om det å være husvert

Tid: Torsdag 7. september fra kl. 18.00 
Sted: Trondheim
Adresse: Sandgata 2, venstre inngang

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være husvert. På møtet vil det bli gitt informasjon om hvilke ungdommer som bor hos husverter, og hva en husvert kan gjøre sammen med ungdommen som bor hos seg. Du får mulighet til å stille spørsmål, og det er helt uforpliktende å møte. 

Dette får du vite mer om:

  • Hvem er enslige mindreårige flyktninger?
  • Hvorfor flykter de?
  • Hvem kan bli husverter?
  • Hvordan blir du husvert?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Økonomi og rettigheter.

Teamkoordinator Beate Bjørkås, bosettingskoordinator Rune Skagen og familieterapeut Andreas Breden vil gi deg informasjon om husvertordningen og svare på spørsmålene dine.

Les mer om det å være husvert

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten