Lyst til å gjøre en forskjell?

Enslige mindreårige flyktninger har kommet til Norge uten foreldre. De trenger voksenstøtte, trygghet og muligheter til å skape seg et godt liv i Trondheim. Alle som blir bosatt har oppholdstillatelse, går på skole eller er i jobb. De får økonomisk bistand og miljøterapeutisk oppfølging fra kommunen.


Å være husvert vil si at du blir kjent med ungdommen som blir bosatt hos deg og deltar i oppfølgingen sammen med oss i kommunen. Du har interesse, tid og engasjement for ungdommen. Som husvert vil du få både arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning for oppdraget i tillegg til ordinær husleie. Husverten må ha en hybel eller leilighet hvor ungdommen skal bo. Denne hybelen eller leiligheten må være godkjent for utleie etter kommunens regler. Det er kommunen som skriver husleiekontrakt med deg. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å være husvert eller ønsker mer informasjon:
BFT Omsorgsenheten, EM koordinering og oppfølging
Teamkoordinator Beate Bjørkås, telefon 911 12 451
Familieterapeut Andreas Breden, telefon 913 78 032

Les mer om det å være husvert

Barne- og familietjenesten Omsorgsenheten