Enslige mindreårige flyktninger møter trondheimsungdom på idrettsmesse

Mange flyktningungdommer ønsker å få kontakt med norsk ungdom, men synes det er vanskelig. Derfor har Trondheim kommune, Idrettsrådet og KVT skapt en helt ny møteplass.

Lørdag 28. oktober inviteres 50-60 enslige mindreårige flyktninger til idrettsmesse ved Kristen videregående skole Trøndelag (KVT) på Tiller. Her får de møte et tilsvarende antall KVT-elever til sosial forbrødring og ulike idrettsaktiviteter.

- De enslige mindreårige flyktningene har selv etterlyst en møteplass hvor de lettere kan få kontakt med ungdommer fra Trondheim, forteller Hilde Torunn Aas ved BFT Omsorgsenheten, som jobber med oppfølging av enslige mindreårige i kommunen.

På idrettsmessa vil ungdommene delta på ulike sportsaktiviteter, og også prøve ut noen nye. De vil også få møte representanter fra idrettslag og sportsklubber. Kanskje fristes noen til å bli med i organiserte tilbud i løpet av idrettsmessa.

- Det er flott at så mange idrettslag stiller opp for å vise fram sin idrett og inviterer enslige mindreårige flyktninger inn i lagene, sier Gina Thrane i Idrettsrådet i Trondheim.

- Gjennom dette vil terskelen for å starte med organiserte fritidsaktiviteter bli lavere og ungdommene får muligheten til å drive idrett sammen med norske ungdommer, poengterer hun.

Idrettsmesse ved KVT

Trondheim kommune og KVT gjennomførte en mindre versjon av idrettsmessa i fjor høst.

 

En miniutgave av idrettsmessa ble gjennomført i fjor, og opplevelsen var så positiv at det i år blir et utvidet opplegg.

- Jeg opplevde at dette var svært lærerikt for våre elever og at det bidro til å åpne deres hjerter og sinn mot mennesker som har en annen hudfarge, religion eller bakgrunn enn oss. En flott arena for inkludering til beste for enslige mindreårige flyktninger og norske ungdommer, mener KVT-lærer Ståle Bratseth.

Arrangører av idrettsmessa er KVT, Idrettsrådet i Trondheim og Trondheim kommune (omsorgsenheten).

Idrettsmessa åpnes lørdag 28. oktober kl. 12.00 i KVT-hallen. Ordfører Rita Ottervik er til stede og står for den offisielle åpningen.

Nyheter og kunngjøringer