Hjem Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Kontakt Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN

Se kart

Om Kvalifiseringssenter for Innvandrere - INN

INN bistår flyktninger som blir bosatt i Trondheim. Gjennom et lovfestet introduksjonsprogram skal de lære seg det nødvendige for å kunne bli selvhjulpne i norsk samfunns- og arbeidsliv. Introduksjonsprogrammet kan ha en varighet på inntil 24 måneder og avsluttes når den enkelte person er grunnleggende kvalifisert. Dette kjennetegnes gjennom å ha startet på utdanning ut over grunnskole og/eller å ha kommet ut i lønnet arbeid, heltid eller deltid.

INN koordinerer kommunens arbeid med flyktningene mens de er i introduksjonsprogrammet. Vi samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner i arbeidet med å kvalifisere hver enkelt deltaker i introduksjonsprogrammet.

INN har et INNsats-senter som du finner i 1. etasje i Trondheimsporten. Senterets oppgave er å bidra til å få gi deltakere i introduksjonsprogrammet aktiviteter og tilbud slik at de snarest mulig blir aktive i det lokale samfunnslivet.

Nyheter - Hva er aktuelt?

Trondheim Voksenopplæring har oppstart av undervisning i uke 34, 19. - 25. august.

Satsningsområder og prosjekt

Mentorprogram INN

Mentorprogram INN tilbys til introduksjonsdeltakerne med medbrakt høyere utdanning, som anses å ha høy motivasjon og ressurser. Trainee’ene som tas inn i prosjektet får et spesialtilpasset og intensivt løp med spesielt tett oppfølging både fra intern prosjektleder og ekstern fag-mentor som fasiliterer tilknytning til det aktuelle fagfeltet.  

Les om Avin fra mentorprogrammet som fikk fast jobb

Ønsker du eller din virksomhet å bli en del av mentornettverket og bidra til at flyktninger får brukt sine ressurser i en relevant jobb?

Les mer om mentorprogrammet og det å være mentor her.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Emilie Selstad for et uforpliktende møte:
emilie.carin.selstad@trondheim.kommune.no

 

 

Sømløse kvalifiseringsløp for akademikere

Mer informasjon kommer.

Kvalifisering i bedrift

Prosjektet Kvalifisering i bedrift er et samarbeid mellom INN, ISS Facility Services og NAV. Deltakerne i prosjektet vil bli tilbudt opplæring i bedriften innen renholdsfag, mat/kantine/kokk eller driftsoperatører. Under opplæringen vil deltakerne få tett oppføling av en bedriftsveileder. 

Målet for kvalifiseringsløpet er fagbrev for den enkelte. Veien til fagbrev vil enten følge et praksiskandidatløp, fagbrev i jobb eller modulbasert opplæring. 

Viktige enheter og samarbeidspartnere for INN

Flerkulturelt informasjons- og dialogsenter (FIDS)

FIDS arbeider først og fremst med det vi kan kalle vanskelige integreringsspørsmål. Vi har fokusert mye på hvordan foreldre kan bli gode foreldre her i Trondheim. Det er nødvendig å ha mye kunnskap om Norge, Trondheim og om hvordan vårt samfunn fungerer for å kunne leve et bra liv her.

  • Vi ønsker å være en møteplass for kontakt, dialog, informasjon og samarbeid mellom myndigheter og innvandrermiljøene i Trondheim.
  • Vi vil legge til rette for at brukere kan påvirke valg av tema som senteret skal arbeide videre med.
  • Vi er et supplement til eksisterende tjenester og skal henvise til korrekt instans.
  • Vi har fokus på holdningsskapende og forebyggende informasjonsarbeid.
  • Vi vil diskutere inkludering, helsespørsmål, likestilling, skole-hjemsamarbeid, familie, tvang, ekstrem kontroll osv.
  • Vi kan tilby møtelokaler til bruk for våre samarbeidsparter.

Åpningstid: Mandag til fredag 09.00 til 15.00

Adresse: Munkegata 19, 7013 Trondheim. 2. etasje. Inngang fra Munkegata.

www.trondheimdialogsenter.no 

Røde Kors Trondheim

Du kan besøke Røde Kors Trønderlag sine nettsider her: www.rodekors.no. Mer informasjon kommer.

Frivillighetssentralene

Mer informasjon kommer.

Fribyforfatter

Hundrevis, om ikke tusenvis, av forfattere over hele verden er fengslet eller opplever forfølgelse fordi de benytter seg av ytringsfriheten. Fribynettverket ICORN, International Cities of Refuge Network, ble opprettet for å kunne tilby forfattere et fristed, hvor de kan arbeide og uttrykke seg uten å bli sensurert eller trenge å frykte for sitt liv.

Trondheim har vært friby og medlem av ICORN siden 2004, og tok i desember 2014 imot sin fjerde fribyforfatter. Byen er vertskap for fribyforfatteren i en periode på to år. Dette innebærer blant annet at vedkommende og hans/hennes eventuelle familie skaffes et sted å bo og at det ordnes med alt som skal til for å bosette seg her. Trondheim kommunes kvalifiseringssenter for innvandrere, INN, har ansvar for dette arbeidet.

INN har også en fribykoordinator som sørger for kontakt med byens kulturliv generelt og forfattermiljøet spesielt. Koordinatoren fungerer også som rådgiver i introduksjonsprogrammet, hvor forfatteren får opplæring i norsk, gis arbeidsmuligheter som utøvende forfatter og får hjelp og veiledning gjennom integreringsprosessen.

For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han / hun ha en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen inkluderer forfattere av både skjønnlitterære og faglitterære verk, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Trondheims fribyforfattere

Ashur Etwebi

Ashur Etwebi er fra Libya. Han er poet, oversetter, kulturaktivist og professor i medisin.

Etwebi kom til Trondheim fra Libya i desember 2014 sammen med familien sin. Etwebi ble født i Tripoli i 1952. Han var professor i medisin ved Zawia Universitet til han gikk av med tidlig pensjon i 2010. Ashur Etwebi er en av de mest fremtredende libyske samtidsforfatterne. Han har utgitt ni diktsamlinger, én roman og oversatt fem bøker til arabisk, inkludert verk av Vicente Huidobro, Jalal Al-Dein Rumi og Kabir. Ashur Etwebis egne dikt er oversatt til mange språk. Les mer om Etwebi

Mohammad Rahbar

Mohammad Rahbar kom til Trondheim sammen med sin kone i slutten av 2011. Han er journalist fra Iran. Rahbar er utdannet jurist, men jobbet som journalist i hjemlandet i over 16 år.

Myndighetene i Iran la gang etter gang ned avisene han jobbet for. Rahbar måtte skifte jobb minst 10 ganger før han ble tvunget til å flytte ut av landet. Han bodde i Malaysia et par år, til ICORN og Trondheim ga ham beskyttelse i 2011. Han er gift med journalist Farzaneh Bazrpour.

Mohammad Rahbar holder på med sin første roman, og skriver for nettavisene BBCpersian og Roozononline. 

Asieh Amini

Asieh Amini er fra Iran. Hun kom til Trondheim sammen med mann og barn rundt årsskiftet 2009-2010.

Asieh Amini er journalist og poet, menneskerettighetsforkjemper og kvinneaktivist. I Norge har hun markert seg blant annet gjennom flere bidrag i Ny Tid og store oppslag i Adresseavisen.  Amini har utgitt to diktsamlinger i Norge: "Kom ikke til mine drømmer med gevær (2011) og "Jeg savner å savne deg" (2013).

I september 2014 fikk Amini prisen Ord i grenseland, en årlig litteraturpris som går til en skjønnlitterær kvinnelig forfatter som er forfulgt, truet eller fengslet. I januar 2012 fikk hun Oxfam Novib / PEN Internationals pris for sitt arbeid. Denne prisen tildeles journalister og forfattere som lever under trusler og forfølgelse i sine hjemland, eller som har vært nødt til å flykte på grunn av sine samfunnskritiske tekster. UNESCO kåret i 2005 Asieh Amini til den mest fremstående yngre poeten i Iran.  

Asieh Amini er gift med fotojournalisten Javad Montazeri.

Musa Mutajev

Musa Mutaev er fra Tsjetsjenia. Han kom til Trondheim sammen med familien sin i 2004 og bor her fortsatt.

Musa Mutaev var lærer og assisterende redaktør i kunst- og litteraturmagasinet Orga i Groznyj i Tsjetsjenia. Han debuterte som forfatter i hjemlandet med fortellingen "Ulv" i samlingen "Solformørkelse". Han leder den tsjetsjenske PEN-klubben i eksil. Mutaev er den første tsjetsjenske forfatter som er oversatt til norsk. Novellesamlingen "Kuntas skygge" ble utgitt i 2007 og romanen "Æresmedaljen" i 2011. Krig og fred er et gjennomgående tema i tekstene, men det er også plass for medmenneskelighet og kjærlighet.

Montaser Abdel Mawgood

Montaser Abdel Mawgood (født 1973) er en prisbelønt poet og forfatter fra Alexandria, Egypt.
Han har en bachelorgrad i arabisk språk og litteratur, og han har utgitt tre poesibøker. Flere av hans dikt har blitt publisert på litterære nettsteder.
Abdel Mawgoud er velkjent i litterære sirkler, han har deltatt på flere internasjonale poesifestivaler og et utvalg av diktene hans har blitt oversatt til engelsk, fransk, spansk og svensk.

Publiseringen av hans diktsamling “There are things that never will be tried” (2012), førte til blasfemianklager og påfølgende trusler i Egypt. Blasfemilovene i Egypt er beryktet for sine strenge straffer og mangelen på juridisk beskyttelse, og det gjorde at Montaser kom til Trondheim som fribyforfatter i 2018.

Montaser skriver også litteraturkritikk om arabisk poesi, og artikler om liv og erfaringer fra andre egyptiske diktere og aktivister.

Han er i 2019 aktuell med antologien “Å kysse en ørken. Å kysse en myr – 13 fribyforfattere” (Aschehoug 2019), som inneholder et utvalg av diktene hans i Linda Kjosaas’ gjendiktning.

Bokutgivelser

  • Thamat Ashiaa Ln Yogarebha /There are Things That Will Never Be Tried (Alketabah Alokhra publishing house, Cairo, Egypt) (Lyrikk, 2011)
  • Elhanin Salat Elmafkodat (ACML Egypt publishing house, Alexandria, Egypt) (Lyrikk, 2010) ?? (Al Haneen Sallat Al Mafqoodat (Nostalgia as a Basket of Loss)
  • Huroob wa Haza’em / War and loses (Elmagles Elaala Llthakhafa, Cairo, Egypt) (Lyrikk, 2004)

Montaser Abdel Mawgoud sier:
“Jeg vil aldri glemme min første natt i Trondheim! Den første natten sov jeg trygt, en dyp og komfortabel søvn! Selvfølgelig, været i Trondheim er kaldt, men folk er varme. Byen har en flott og aktiv litteratur scene, rik på kulturelle arrangementer. Jeg er sikker på at Trondheim er et bra sted for forfattere, og jeg er heldig som får fullføre livet mitt her. Her i Trondheim drømmer jeg om å publisere de to bøkene jeg ikke kunne publisere i Egypt.”

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kvalifiseringssenteret for innvandrere - INN, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004