Kontaktinfo
Telefon
72540000
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
it-tjenesten.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

IT-tjenesten er en intern tjeneste for Trondheim kommune. Tjenesten har det overordnede og operative ansvaret for kommunens informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Dette omfatter alle data- og telefonitjenester som understøtter tjenesteproduksjonen i kommunen.

IT-tjenesten