Hjem Skatt og næringKemneren i Trondheimsregionen

Kemneren i Trondheimsregionen

Kontakt oss direkte på chat 

Information in English

A-ordningen - ny innrapportering for arbeidsgivere.

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.30 - 15.30

E-post til Kemneren i Trondheimsregionen

Privatpersoner

 Person -  her finner du mer informasjon om skatt for privatpersoner 

Arbeidsgiver 

Arbeidsgiver - her finner du mer informasjon for arbeidsgiver  

Andre tjenester

Når du skal betale skatt eller avgift, kan du lage KID-nummer selv

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. KID-nummer for betaling av skatt kan du generere via skatteetaten.no

KID-nummer kan også fås ved henvendelse til kemnerkontoret på 72 54 67 62.

Søke om betalingsavtale 

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og er ute av stand til å betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde. 

Skjema for å søke om betalingsavtale 

Provide information about your household income and expences here: Apply for a payment agreement.

Vi anbefaler sterkt å skaffe annen finansiering av skattekrav da det løper en forsinkelsesrente som ligger hele 8 % pro anno over den til enhver tid gjeldende styringsrenten fra Norges Bank.

Om oss

Kemneren i Trondheimsregionen er en kommunal etat som har ansvaret for innfordring av skatt og avgift i kommunene Trondheim og Klæbu.  I tillegg har vi ansvar for tvangsinnfordring av eiendomsavgift i Trondheim kommune.

Kemneren kontrollerer arbeidsgivere i Trondheim, Klæbu og Fosen. 
Informasjon om leder eller våre ansatte.

Sist oppdatert: 22.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css