Klima og energi

Nidelven med gamle pakkhusTrondheim kommune jobber aktivt for å redusere utslipp av klimagasser i egen virksomhet og i byen forøvrig. Klimautfordringen gjør at vi må tenke nytt rundt ting vi tar for gitt i hverdagen. Dette dreier seg om alt fra transport til oppvarming av hus og næringsbygg.

Bystyret har vedtatt 2 viktige klimamål for Trondheim:

  • År 2020: Utslippene av klimagasser skal være minst 25 prosent lavere enn i 1991
  • År 2050: Utslippene av klimagasser skal være 70-90 prosent lavere enn i 1991

 

5miljo Klima og energi