Kommunaldirektør for organisasjon

Rådmann Elin Rognes Solbu

Kommunaldirektør for organisasjon er Elin Rognes Solbu.

Rådhuset, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Munkegata 1 
Mobil: 916 72 833
Forkontor: 72 54 61 20 
Telefaks: 72 54 75 72
E-post: elin-rognes.solbu@trondheim.kommune.no

Trondheim kommune er en meget stor arbeidsplass med ca. 13 000 ansatte og alle byens innbyggere som tjenestemottakere. Det kreves derfor et velsmurt maskineri for å administrere selve organisasjonen Trondheim kommune.

Medarbeiderne i kommunaldirektørens stab og de interne tjenestene har som sin vesentligste arbeidsoppgave å bidra til en mest mulig effektiv drift og å tilby gode administrative støttetjenester til tjenesteenhetene.

Hovedoppgaver:

 • Realisering av kommunens arbeidsgiverpolitikk
 • Utvikling av organisasjonens ledelse, struktur, system og kultur
 • Utvikling av kommunens omdømmepolitikk

Arbeidsområder - strategisk og operativt:

 • IT-strategi
 • Lønnspolitikk, lønnsforhandlinger, Lønns- og administrasjonsutvalg
 • Hovedtillitsvalgte - samarbeid
 • HMS, Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedverneombud
 • Program for lederutvikling, kompetanse, lederavtaler, rekruttering
 • Beredskap
 • Brukerråd
 • Interne tjenester personal, lønn, arkiv, kommunikasjon, kontor, IT, arbeidsmiljø
 • Etikk og verdier
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Fagstab
 • Forvaltning personal

Organisasjon