Kommunalsjefer helse og velferd

Kommunalsjef Marit Ringseth BergKommunalsjef for helse, Marit Ringseth Berg 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 

Telefon forkontor: 72 54 61 20

Mobil : 911 12 831

E-post: marit-ringseth.berg@trondheim.kommune.no

Kommunalsjef helse har ansvar for følgende enheter/tjenesteområder: 
Hjemmetjenestene, Hjemmehjelpstjenesten, Helsevakta, Legevakta, Enhet for ergoterapitjenester, Enhet for fysioterapitjenester, Enhet for legetjenester og smittevern (ELS), Helse- og velferdskontorene og Helsehusene.


Kommunalsjef Anders StenvigKommunalsjef for kvalifisering, arbeid og velferd, Anders Stenvig

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 

Telefon forkontor: 72 54 49 32

Mobil: 971 10 896

E-post: anders.stenvig@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har ansvar for Enhet for psykisk helse og rus, Botiltak og treffsted for psykisk helse, Enhet for rustjenester, enhetene innen Bo- og aktivitetstilbud (BoA), Enhet for voksenopplæring (EVO), Kvalifiseringssenter for innvandrere (INN), NAV-kontorene (kommunalt område), Stavne arbeid og kompetanse KF.


Kommunalsjef Kristin BratsethKommunalsjef for helse- og velferdssentre, Kristin Bratseth 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim 

Telefon forkontor: 72 54 49 32

Mobil: 952 84 410

E-post: kristin1.bratseth@trondheim.kommune.no

Kommunalsjefen har overordnet ansvar for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommmune og Produksjonskjøkkenet.

Helse og velferd