Trondheim kommune, Kommunalteknikk har igangsatt arbeid med Kommunedelplan for vannforsyning 2016-2028. Forslag til planprogram kan ses på Bytorget, Erling Skakkes gt. 14, på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges pl 1 og i lenka i overskriften. Merknader sendes Trondheim kommune, Kommunalteknikk, pb 2300 Sluppen, 7004 Trondheim eller postmottak.kommunalteknikk@trondheim.kommune.no innen 1.9.2014.

9veiogvann Vann og avløp