Til Konfliktrådet, oppnevnte Formannskapet 12.01.2016 følgende representant til oppnevningsutvalg for perioden 2015-2019: 

Medlem: Aage Borrmann (Ap)    Vara: Sissel Slettum Bjerke (H)

For mer informasjon om Konfliktrådet, se Konfliktraadet.no.