Forklaring til koder i kontaktinformasjonen:

Bildet viser tre tallkoder.
Dette er et eksempel 

 

Organisasjonsnummer:

Trondheim kommunes juridiske organisasjonsnummer, 942110464

Bedriftsnummer:

Enheter og avdelinger i Trondheim kommune har egne bedriftsnumre.

TK-org. kode:

Regnskapstekniske enheter i Trondheim kommune har en intern kode, som kalles TK-org.kode.

Leverandørinfo:

Alle fakturaer til Trondheim kommune skal merkes både med TK-org. kode og vårt juridiske organisasjonsnummer, samt navn på kommunens bestiller (TK-ref).

Regnskapstjenesten