Dersom du har behov for å kontakte oss, kan du ringe 73 52 34 20.

Blir du eller noen du kjenner utsatt for vold, eller befinner du deg i en vanskelig livssituasjon og trenger noen å prate med?

Trondheim Krisesenter er et lavterskeltilbud til deg som blir eller har blitt utsatt for vold. Dette kan handle både om trusler, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, overgrep eller annen problematikk som gjør at du har behov for bistand fra oss.

Krisesenterets ansatte har god kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i akutt krise og/eller som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Telefontilbudet til menn og kvinner har felles telefonnummer, mens bo - og dagtilbudene er fysisk adskilt.

Ansatte er særlig opptatt av:

  • å skape trygghet
  • å kunne gi støtte, gi råd og praktisk bistand og annen nødvendig hjelp
  • å bidra til å opprette nødvendig kontakt med lokale hjelpetjenester i din kommune

Ansatte arbeider etter prinsippet om "hjelp til selvhjelp”. Målet er at du skal få den hjelpen du trenger for å kunne hjelpe deg selv videre.

Krisesenteret er døgnåpent.

Krisesenteret i Trondheim