KUBA - kultur for barn har som mål å skape et mangfoldig og inkluderende barnekulturprogram i Trondheim for barn i alle aldre. Vi arbeider spesielt for at barn som ellers er lite inkludert i kultur- og fritidsaktiviteter skal kunne delta på lik linje med andre barn.

Se brosjyre med oversikt over våre tilbud/aktiviteter her.
KUBA samarbeider med byens kunst- og kulturliv, frivillige organisasjoner, andre offentlige enheter og kulturinstitusjoner for å sikre best mulig kvalitet på aktiviteter for barn.
facebook

ikon kultur Kultur, kunst og fritid