Kommunaldirektør for kultur og næring

Kommunaldirektør for kultur Ola By RiseOla By Rise, kommunaldirektør for kultur og næring

Kommunaldirektørens viktigste ansvarsområder:

  • Å ivareta Trondheims rolle som motor i regionen
  • Å videreutvikle kommunens satsing på kunst, kultur, næringsutvikling og idrett
  • Å bygge gode relasjoner mellom kultur og næring
  • Å utøve strategisk ledelse innen disse arbeidsområdene

Besøksadresse: Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Mobil: 915 91 036
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Telefaks:72 54 75 72
E-post: ola.by.rise@trondheim.kommune.no

Kultur og næring