Komiteen består av 2 medlemmer fra Formannskapet, 2 medlemmer fra Kultur-, idrett- og frilufslivskomiteen samt kommunaldirektør for kultur og næring.

Formannskapet oppnevnte 03.11.2015 følgende for perioden 2015-2019:
Rita Ottervik (Ap)
Ottar Michelsen (SV)

Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen oppnevnte 03.11.2015 følgende for perioden 2015-2019:
Erling Moe (V) 
Stine Hostad (H)

 

Kulturprisen