Hjem Kunngjøringer av planer

Kunngjøringer av planer

Oversikt over kunngjøringer av arealplaner hvor det er mulighet til å medvirke eller klage (Les mer om medvirkning i arealplaner).

Kunngjøringer under "igangsatt planarbeid", "offentlig ettersyn" og "andre planer/annet planarbeid" angir frist for å medvirke/sende inn merknad, mens frist under "vedtatt plan" angir frist for å sende inn klage på vedtaket.

Igangsatt planarbeid

Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og forslag til planprogram, k20210049

Offentlig ettersyn

Granåsvegen 51 og 51 B, detaljregulering,r20200036

Frist for innspill: 27.09.2021

Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Frist for innspill: 27.09.2021

Temaplan for klimatilpasning

Frist for innspill: 20.09.2021

Lade allé 84, detaljregulering, r20210015

Frist for innspill: 22.11.2021

Vedtatte planer

Ola Setroms veg 22 og 24, detaljregulering, r20200014

Klagefrist: 10.10.2021

Heggdalen,Bynesveien 46, gnr/bnr 418/1 og 418/3, detaljregulering, r20200018

Klagefrist: 10.10.2021

Harald Langhelles veg 14, detaljregulering, r20200006

Klagefrist: 10.10.2021

Otto Nielsens veg 10 og Professor J.H.L Vogts veg 1 og 3, detaljregulering,r 20200002

Klagefrist: 10.10.2021

Andre plankunngjøringer

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Boligsoneparkering i Ila

Dobbeltsporet jernbane Leangen-Hommelvik, kommunedelplan, k20180015

Kommuneplanens arealdel, endring i bestemmelsene

Søknad fra Ranheim Paper & Board AS

Vedlegg, kommende sak

Se midlertidig oversikt over vedlegg inntil kunngjøringene av sakene er publisert

Tidligere kunngjøringer

Se utløpte kunngjøringer i tidligere Klæbu kommune

Se utløpte kunngjøringer av igangsatt planarbeid

Se utløpte kunngjøringer av planer til offentlig ettersyn

Se utløpte kunngjøringer av vedtatte planer

Se utløpte kunngjøringer av andre planer

Sist oppdatert: 23.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006