Piksel, kunstig-naturlig4

Sjetnemarka bydelspark - Piksel, kunstig-naturlig
Kunstner: Anette Lund 2006
Kunstnerisk konsulent: Urd Schjetne

Se bilder og beskrivelse av alle kunstverkene

Trondheim kommune bruker 1,25 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett til kunstnerisk utsmykking.

Dette har resultert i en stor satsing på kunstnerisk utsmykking av offentlige bygninger, parkanlegg, plasser og andre uterom i de seinere årene.

Kommunen vedtok i 2002 en ny og unik ordning for kunst i offentlig rom.
Siden starten 2003 og frem til 2012 har kommunen gjennomført over 200 nye utsmykkinger/oppdrag fordelt på 130 plasser i byen, med størst tyngdepunkt i bydelene. 155 kunstnere har eller har hatt oppdrag som kunstnerisk konsulent. Til sammen er det brukt 106 mill. En stor del av kunstverkene befinner seg utendørs og kan betraktes av publikum til enhver tid. En god del av utsmykkingene innendørs er dessuten lett tilgjengelig i resepsjoner og åpne publikumsarealer, mens det i andre tilfeller vil kreve avtale med enheten.

ikon kultur Kultur, kunst og fritid