Kurs og konferanser

Tittel Målgruppe Sted Neste oppstart
Byutvikling
Helse
Vaksinering Alle kvinner født 1991 og senere Vaksinasjon og smittevernkontoret 07.04.2017 (08:30)
Helse og velferd
Kultur og næring
Oppvekst og utdanning
Flerfagligblikk Barnehage Personalet i kommunale og private barnehager Bystyresalen i Rådhuset 07.04.2017 (12:00)
Marte Meo kollegaveileder Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Marte Meo Oppfriskingskurs Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Marte Meo praktiker Private og kommunale barnehager i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Observasjon/samspill Ansatte i Barnevernet Byåsen kulturhus 09.05.2017 (08:30)
Tilknytning m/ Øyvind Kvello Ansatte i Barnevern Byåsen kulturhus 01.06.2017 (09:00)