Kurs og konferanser

Tittel Målgruppe Sted Neste oppstart
Byutvikling
Helse
Vaksinering Alle kvinner født 1991 og senere Vaksinasjon og smittevernkontoret 29.05.2017 (08:30)
Helse og velferd
Kultur og næring
Oppvekst og utdanning
Marte Meo kollegaveileder Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Tilknytning m/ Øyvind Kvello Ansatte i Barnevern Byåsen kulturhus 01.06.2017 (09:00)
Tilknytning m/ Øyvind Kvello Barnehageansatte i Flerfaglig blikk Byåsen kulturhus 01.06.2017 (09:00)