Læringsplattform består av en rekke verktøy som hjelper lærere og elever gjennom læringsprosessen. Fra skoleåret 2016/2017 bruker trondheimsskolen læringsplattformen  IST Læring og Google Classroom.

Foresatteinnlogging i den nye plattformen er nå på plass. Foresatt får innsyn i faglige utvikling (vurderinger)  ved å logge seg inn i Meldeboka. Les mer

 

Innlogging

Elever

Elevene logger seg inn via elevsiden. Brukernavn og passord til elevene er det samme som de har på skolenens ElevNett.

Foresatte

Foresatte har innsyn i elevens faglige utvikling (vurderinger) ved å logge seg inn i Meldboka. Les mer

Ansatte

Ansatte logger seg inn via https://trondheim-learn-no.ist.com/

 

Kontaktperson - læringsplattform: 

Leif Cato Larsen
Fagenhet for oppvekst og utdanning
Mobil: 95 28 54 54
leif-cato.larsen@trondheim.kommune.no

 

1barnogskole Skole