IST læring og Google Classroorm- læringsplattform fra høsten 2016:

Læringsplattform består av en rekke verktøy som hjelper lærere og elever gjennom læringsprosessen. Fra skoleåret 2016/2017 bruker trondheimsskolen læringsplattformen  IST Læring og Google Classroom.

Foresatteinnlogging i den nye plattformen vil være på plass i løpet av høsten, og mer informasjon kommer senere. Alle foresatte vil få tilgang til deler av læringsplattformen og blant annet finne informasjon om sitt barns vurderinger. Alle annen informasjon blir gitt via Meldeboka.

Det er nå ikke lenger mulighet til å hente ut innhold fra gammel læringsplattform, itslearning.

Innlogging

Elever

Elevene logger seg inn via elevsiden. Brukernavn og passord til elevene er det samme som de har på skolenens ElevNett.

Foresatte

Foresatte logger seg inn via ID-porten.  (planlagt januar 2017)

Ansatte

Ansatte logger seg inn via https://trondheim-learn-no.ist.com/

 

Kontaktpersoner - læringsplattform:

Jomar Estenstad
Fagenhet oppvekst og utdanning
Mob: 41 19 28 05
jomar.estenstad@trondheim.kommune.no

 

Leif Cato Larsen
Fagenhet oppvekst og utdanning
Mobil: 95 28 54 54
leif-cato.larsen@trondheim.kommune.no

 

1barnogskole Skole