Hjem Eberg barnehagerLidarende barnehage
Lidarende barnehage

Lidarende barnehage

Kontakt Lidarende barnehage

Se kart

Organisering

Lidarende barnehage er en enhet under Eberg barnehager.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt- Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i fem dager ved oppstart i barnehage. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge). Det er frivillig å delta i evalueringen.

AU (foreldrearbeidsutvalg)

Representanter for Base 1:

Sølvi Eide, Elias Kassa, Vera Tokle.

Representanter for Base 2:

Carine Lausselet, Erik Sørli, Ako Amedyan.

Om oss

Barnehagen har to baser, en for småbarn og en for storbarn. Hver base har felles garderobe og felles lekeareal.

Base 1:

Småbarnsbase med 28 barn i alderen 1-3 år, fordelt på tre grupper.

Base 2:

Storbarnsbase med 37 barn i alderen 3-6 år, fordelt på tre grupper.

Livsglede for eldre

Barnehagen er "Livsgledebarnehage" gjennom "Livsglede for eldre". Det betyr at skolestartergruppa besøker Zion sykehjem jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter. "Livsglede for eldre" er opptatt av samspillet mellom gammel og ung, hvor de eldre gis muligheten til å være en ressurs for barn og unge.

Grønt flagg

Barnehagen er sertifisert med Grønt flagg for sitt miljøarbeid.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lidarende barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004