Utlånstjenesten har vedtatt fordeling av tid i gymsaler, skolebasseng, E-hallen i Trondheim Spektrum og en del andre lokaler på skoler og helse & velferdssentre for skoleåret 2016/2017.

Tildeling av tid i gymsaler, skolebasseng og andre lokaler er oppdatert i Bookingbasen.

Du kan søke etter ditt lokale i søkefeltet i Bookingbasen, og åpne kalenderen til lokalet. 
  

Se vedtaksbrev for viktig informasjon! 

Vedtaksbrev

Utlån av lokaler og idrettsanlegg